Komisja Rewizyjna

Wnioski, skargi, zażalenia ;)

Moderator: braern

braern
Moderator
Posty: 284
Rejestracja: 2009.03.30, 21:49

Re: Komisja Rewizyjna

Post przez braern »

Czy członkowie Komisji Rewizyjnej mogliby już określić zakres tematów jakie będą podniesione na kolejnym zebraniu wspólnoty?
Czy i w tym roku będzie próba zmiany sposobu głosowania (jeden lokal = jeden głos)? Są jakieś szanse na to?

cezarx
Posty: 11
Rejestracja: 2015.05.08, 12:48

Re: Komisja Rewizyjna

Post przez cezarx »

Szanowni Sąsiedzi,

Komisja Rewizyjna na każdym z kolejnych spotkań pytała jak zostanie rozwiązana kwestia dojazdu do ostatniego budynku na naszym Osiedlu. Pytaliśmy o położenie lokali usługowych, kwestię ich zaopatrzenia. Odpowiedzi jakie uzyskiwaliśmy od Administratora brzmiały zawsze podobnie, że: nie wie, nie ma jeszcze wiedzy, sprawdzi. Deklarował natomiast z całą stanowczością, również wczoraj, że Osiedle nie utraci zamkniętego charakteru, że osoby postronne nie będą mogły na nie wejść. Jeszcze w czerwcu br. Pan Piotr Bergiel informował nas, że będzie tam 12 lokali a dojazd do budynku będą mieli tylko właściciele.

Co do możliwości dojazdu od ul. Bokserskiej, nadal nie wiemy jaki charakter będzie miała ta droga. O tym, że ma powstać dowiedzieliśmy się jesienią 2014 r. Sprawa została przedstawiona Pani Izabeli Wasiak – przedstawicielowi Dewelopera, podczas spotkania z Wiceburmistrzem Mokotowa. Pani Dyrektor Wasiak miała wyjaśnić czy droga ta będzie miała charakter drogi wewnątrzosiedlowej na Os. Mozaika Mokotów czy ogólnie dostępnej. Dopóki ta kwestia nie zostanie wyjaśniona trudno mówić o kwestii dojazdu od Bokserskiej. Z kolei dla mieszkańców budynków 1A, 1 D wydaje się, że wewnętrzny charakter tej drogi powinien być mniej uciążliwy. Wczoraj Pan Janusz Dąbrowski (przedstawiciel dewelopera na spotkaniu) nie był w stanie tego wyjaśnić, dlatego Administrator został zobowiązany do uzyskania informacji w tym zakresie od Pani Dyrektor Wasiak.

Chcę stanowczo podkreślić, że zgodnie z moją wiedzą, przekazywanymi KR informacjami, dokonując zakupu mieszkań nie informowano nas o powstaniu tej drogi, a w szczególności dodatkowego budynku na skraju Osiedla, który ma funkcjonować pod adresem Obrzeżna 5 E. Wczoraj Administrator poinformował, że przejmuje go w administrowanie od 7 września br.

Komisja Rewizyjna pyta o kwestie wjazdu, wejścia na osiedle, monitoringu. Badamy to, ale bardzo proszę, aby Państwo zwrócili uwagę, że WM Os. Hubertus ma swój Zarząd, który powinien nie tylko rzetelnie i niezwłocznie informować właścicieli o swoich deweloperskich planach tym bardziej, że są one spółce Obrzeżna 11 bardzo dobrze znane, gdyż ona prowadzi inwestycję na terenie naszej Wspólnoty, ale również prezentować je na Zebraniach Właścicieli czy dokumentach sprawozdawczych. Nie muszę przypominać, że Zarząd Wspólnoty nigdy na spotkaniu z właścicielami nie był, nie zmienia to faktu, że pobiera pieniądze za zarządzanie naszą Wspólnotą.

Zatem proszę Państwa o wzmocnienie pozycji KR, udzielanie nam pełnomocnictw w sprawie ustanowienia zarządu właścicielskiego, kierowanie maili, telefonów, pytań do Zarządu Spółki Obrzeżna 11 w sprawie dojazdu do budynku 5E, zaopatrzenia lokali usługowych, możliwości wejścia na osiedle przy tym budynku, bezpieczeństwa na Osiedlu.

KR pyta, jednak nie zmienia to faktu, że dopóki właściciele nie ustanowią swojego zarządu Administrator nie jest związany z nami żadną umową, może mówić, że nie wie, sprawdzi, kiedyś się dowie. O pracy Zarządu spółki Obrzeżna 11 w praktyce nic nie wiemy, bo nie ma żadnych informacji na ten temat w sprawozdaniach rocznych, dlatego KR od kilku lat rekomenduje nieudzielanie absolutorium zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej.

KR, wraz z mieszkańcami zaangażowanymi w pracę SRM, naciska Administratora, aby wprowadzał nowe rozwiązania na Osiedlu, np. od 1 września br. pomimo wyraźnego oporu Administratora pojawi się w serwisie e-kartoteka możliwość elektronicznego oddawania głosów na uchwały Wspólnoty. Dziękujemy, za udział w ankiecie na stronie mieszkańców www.e-hubertus.pl, gdzie jednoznacznie poparli Państwo takie rozwiązanie.

Ponadto, wczoraj przedstawiciel dewelopera zobowiązał się do napraw (iniekcji) w piwnicach, które zostały ostatnio zalane w klatce 4 budynku 1 A, zalewanych miejsc postojowych w tym oraz innych budynkach.

We wrześniu Administrator umieści plany osiedla przy bramach i furtkach wejściowych. Zostanie także naprawione ogrodzenie drzewa, znajdującego się przy poczcie.

Zostanie przygotowane wystąpienie do ZDM w sprawie wybudowania zjazdu (pochylni) dla wózków przy schodach prowadzących do przejścia dla pieszych przy ul. Gruszczyńskiego oraz ewentualnego wybudowania chodnika do przystanku przy ul. Bokserskiej w miejscu, gdzie dziś znajduje się wydeptana ścieżka.
Projekt placu zabaw przy budowanych obecnie budynkach ma zostać skończony do końca sierpnia br. Oczywiście przypomniałem wczoraj przedstawicielowi dewelopera, że Pan Prezes Wojciech Fabiński obiecał przedstawicielom KR podczas spotkania w grudniu 2014 r., że plac zabaw zostanie wybudowany przez dewelopera. Przedstawiciel dewelopera zwrócił się do Administratora i KR o formalne wystąpienie do spółki Obrzeżna 11 w tej sprawie, z uwagi na konieczność formalnych uzgodnień z miastem. Administrator przygotowuje projekt pisma, które po uzgodnieniu wspólnie skierujemy do Dewelopera.

ODPOWIEDZ